Fictomercial zajmuje wyjątkowe, choć w naszym kraju jeszcze nieodkryte miejsce w działaniach PR-owych i marketingowych… Warto poznać to zjawisko nieco bliżej – zapraszamy do czytania!

Fictomercial to lokowanie w utworach literackich, a więc działanie rozumiane pod tym pojęciem podlega prawom i możliwościom, jakie stwarza literatura. Należy przy tym zaznaczyć, że fictomercial nie musi dotyczyć lokowania konkretnego produktu, a może bez problemu skupiać się na marce.

Utwór literacki to intencjonalny wytwór działalności twórczej pisarza, by przywołać definicję zaproponowaną bodaj przez Romana Ingardena – filozofa estetyki i literatury, który wiele uwagi w swojej pracy badawczej poświęcał temu, jak funkcjonuje literatura w naszej rzeczywistości i jak jest odbierana. Definicja autora Sporu o istnienie świata wskazuje na kilka elementów charakterystycznych nie tylko literatury, ale też innych sztuk. Przede wszystkim są to:

  • intencjonalność, czyli wola autora, by stworzyć dzieło
  • oraz charakter twórczy procesu powstawania utworu.

Utwór literacki jest zatem zapisem myśli, pomysłu fabularnego czy też wizji świata, które kiełkują i rodzą się w umyśle twórcy. Jednak w kontekście samego funkcjonowania literatury w naszej rzeczywistości ważny jest fakt, iż utwory literackie powstają z myślą o czytelnikach – ludziach, którym twórca chce opowiedzieć wymyśloną historię czy przedstawić swój światopogląd i wartości, jakie są mu bliskie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach opowiadanej historii czy mówienia o wartościach umieścić konkretne marki lub produkty. Dodajmy, że wielu nauczycieli kreatywnego pisania zaleca umieszczanie w utworze literackim konkretów – w tym nazw produktów, dzięki czemu ilustracja opisywanego świata fikcjonalnego jest bardziej realistyczna i łatwiejsza do wyobrażenia dla czytelnika.

Magia kina pozwala na lokowanie produktu wyłącznie poprzez jego umiejscowienie w obrębie fabuły, i oczywiście w oku kamery. Literatura pozwala pójść o krok dalej – tzn. nie tylko umieścić w jej treści dany produkt czy markę, ale także w rozbudowanym (scalonym lub rozproszonym) opisie dokładnie go przedstawić. Kino czy telewizja nie daje takich możliwości, bo oddziałuje tylko obrazem. Literatura natomiast operuje słowem, a ono umożliwia pełniejsze kreowanie konkretnych opinii i postrzegania produktu bądź marki.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak możemy ulokować twój produkt lub markę w literaturze, napisz do nas – skorzystaj z informacji zawartych w zakładce Kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *