Czym jest fictomercial? Fictomercial to pojęcie z pogranicza reklamy, marketingu, public relations oraz świata literatury. Mówiąc najogólniej, fictomercial to lokowanie produktu w literaturze.

Za pierwszy znany przypadek wykorzystania narzędzia promocji, jakim jest fictomercial, uznaje się powieść The Bulgari connection Fay Weldon. Autorka za umieszczenie fabuły opowieści w hotelach sieci Bulgari oraz za odpowiednio liczne posłużenie się w tekście nazwą tej sieci – otrzymała od właściciela Bulgari Hotels wynagrodzenie.

Nie od dziś wiadomo, że bohaterowie literaccy noszą zegarki określonej marki, jeżdżą samochodami określonej marki czy zatrzymują się w hotelach znanych sieci. Wiele poradników pisarskich podaje, że używanie konkretnych marek w opisach i charakterystyce postaci jest dobrą praktyką. Nie to jest jednak istotą fictomercialu. Byśmy mogli mówić o lokowaniu produktu w literaturze, musi to być świadome działanie pisarza – wynikające ze współpracy z daną marką. Fictomercial wymaga zatem zarówno przygotowania formalnego – a więc nawiązania współpracy z marką, zamysłu użycia marki w tekście, właściwej kreacji bohatera, zgodnej z personą określoną przez dział marketingu danej marki – jak i wypracowanego warsztatu pisarskiego, pozwalającego na nienachalne i zgodne z intencją zleceniodawcy wkomponowanie marki w utwór literacki.

Istotą stosowanego przez nas fictomercialu jest subtelność. Uważamy, że podobnie do innych działań typu product lub brand placement – działania w ramach fictomercialu powinny być przekazywane w sposób niezauważalny; powinny wynikać z naturalnych zachowań bohaterów przedstawianej opowieści, ich cech, z którymi chce się utożsamiać czytelnik. Nie powinna być to rzucająca się w oczy reklama, a sugestywne kreacje – sprawiające, że czytelnik zaczyna postrzegać daną markę w określony sposób lub utwierdza się w swoim przekonaniu o tej marce.

Teksty zawierające elementy spod znaku fictomercialu przygotowujemy od podstaw. Zdarza nam się także pracować na gotowym tekście, wtedy naszym zadaniem jest wkomponowanie w jego ramy zleconych przekazów. Zakres współpracy zawsze ustalamy indywidualnie. Zajmujemy się także dystrybucją naszych tekstów w sieci. Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.