Artykuł ten pozwoli ci się zorientować, na czym polegają usługi korekty i redakcji, jak je odróżnić i jak ocenić, których poprawek specjalisty rzeczywiście twój tekst potrzebuje. Wyjaśnimy też, jak ustala się ceny za tego typu usługi.


Powyższy opis odnosi się do usług redakcji i korekty wykonywanych przez specjalistów zatrudnionych bezpośrednio w Fictomercial.pl. W związku z tym, że promujemy także działalność redaktorów i korektorów – partnerów, w przypadku chęci skorzystania z ich usług należy zapoznać się ze szczegółowym opisem zakresu współpracy, jaki proponują, dostępnym na ich profilach w serwisie Fictomercial.

Pojęcia występujące w cenniku

Kiedy wertujesz różne oferty redaktorów i korektorów, na pewno poszukujesz informacji o cenach za tego typu usługi. Aby móc odnaleźć się w opisywanych cennikach, koniecznie zwróć uwagę na następujące pojęcia:

 • znormalizowany maszynopis,
 • strona znormalizowanego maszynopisu,
 • arkusz wydawniczy.

Pod pojęciem znormalizowanego maszynopisu w praktyce kryje się komputeropis, czyli plik tekstowy – określenie „znormalizowany maszynopis” jest czysto umowne i oznacza ono po prostu parametry tekstu podobne do następujących: czcionka Times New Roman o wielkości 12, odstęp pomiędzy wierszami (interlinia) 1,5 lub 2.

Z powyższych parametrów tekstu wynika, że strona znormalizowanego maszynopisu to 1800 znaków ze spacjami (w skrócie: zzs). To właśnie liczba znaków i użytych w tekście spacji decyduje o tym, jak będą kształtowały się ceny za poprawienie tekstu (np. za zredagowanie lub naniesienie korekty).

Arkusz wydawniczy to 40 000 zzs (czyli jest to ok. 20 stron znormalizowanego maszynopisu). Ta liczba znaków i użytych w tekście spacji przyda się do przygotowania kosztorysu za poprawienie tekstu literackiego – prozatorskiego. Szczególnie redakcja lub korekta powieści będzie zazwyczaj wyceniana właśnie w odniesieniu do tego pomiaru objętości tekstu, jaki stanowi tzw. arkusz wydawniczy.

Korektorzy i redaktorzy szacując swoje kosztorysy, posiłkują się podanymi powyżej pojęciami.

W przypadku tekstów krótszych, czyli o objętości mniejszej niż ok. 20 stron znormalizowanego maszynopisu, cenę dostosowuje się do pojedynczej strony, potem przemnaża się tę cenę przez liczbę stron składających się na cały tekst zlecony do redakcji lub korekty.

Zakres usługi redakcji oraz korekty

Zakres czynności wchodzących w skład usługi korekty obejmuje następujące obszary językowe:

 • gramatyka (np. poprawienie błędów fleksyjnych),
 • składnia,
 • interpunkcja,
 • stylistyka,
 • ortografia,
 • literówki.

Zakres czynności wchodzących w skład usługi redakcji obejmuje następujące obszary merytoryczne, językowe i estetyczne:

 • logika treści tekstu (np. utworu literackiego),
 • spójność kompozycyjna,
 • komunikatywność przekazu,
 • przesłanie utworu,
 • estetyka utworu.

Ww. punkty stanowią jedynie ramowy zakres usług redakcji i korekty. W przypadku obu tych usług tekst zlecony do poprawienia podlega pod znacznie więcej aspektów analizy językowej i estetycznej (rozumianej tu jako jakość tekstu, m.in. jego przejrzystość, przystępność).

Informacje uzupełniające

Zasadniczo każdy tekst przeznaczony do poprawienia powinien przejść przez dwa etapy nanoszenia poprawek: redakcję i korektę.

Redakcja zawsze powinna zostać wykonana jako pierwsza, ponieważ wymaga ona „ustawienia” tekstu na odpowiednim poziomie konstrukcyjnym i merytorycznym (m.in. logicznym).

Korekta zawsze powinna zostać naniesiona jako druga, ponieważ dopiero po zredagowaniu można zająć się ostatecznym „wygładzaniem” warstwy stricte językowej tekstu.

Powyższe punkty opisujące zakresy ww. usług nie oznaczają, że redakcja pomija aspekty poprawności językowej – absolutnie nie pomija! – jednak obowiązkiem redaktora jest „wgryźć” się w konstrukcję tekstu, jego przesłanie dla czytelnika i mnóstwo innych aspektów, które wykraczają poza obszar stricte językowy.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania odnośnie do profesjonalnej redakcji lub korekty, koniecznie napisz do nas. Z dumą możemy wyznać, że nasi specjaliści w tych dziedzinach mogą poszczycić się nie tylko wysokimi kompetencjami językowymi i odpowiednim doświadczeniem zawodowym, a więc stażem pracy, lecz także słyną z umiejętności prowadzenia sympatycznych, otwartych dialogów z autorami. Chętnie przekażemy ci szczegóły na temat tego, jak pracujemy, wytłumaczymy dokładnie wszystkie aspekty np. redakcji, tak abyś miał pewność, że powierzasz swój tekst w dobre, naprawdę opiekuńcze ręce.

Powyższy opis odnosi się do usług redakcji i korekty wykonywanych przez specjalistów zatrudnionych bezpośrednio w Fictomercial.pl. W związku z tym, że promujemy także działalność redaktorów i korektorów – partnerów, w przypadku chęci skorzystania z ich usług należy zapoznać się ze szczegółowym opisem zakresu współpracy, jaki proponują, dostępnym na ich profilach w serwisie Fictomercial.