Projekt Stworzenie i uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego wspierającego nowoczesną działalność pisarską na obszarze objętym LSR, w ramach którego został uruchomiony serwis fictomercial.pl, dofinansowany został w ramach działania 19.2 Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Środki na dofinansowanie pochodzą z funduszy Unii Europejskiej – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt zakłada stworzenie portalu internetowego, którego celem będzie wspieranie nowoczesnej działalności pisarskiej. Portal podzielony jest na kilka części. Do najważniejszych z nich, dostępnych dla użytkowników, należą:

platforma informacyjno-komunikacyjna, na której właśnie się znajdujesz,

platforma pisarska, na której umieszczane są teksty przygotowywane we współpracy z naszym serwisem – dostępna jest pod adresem: platforma.fictomercial.pl,

aplikacja mobilna – umożliwiająca korzystanie z serwisu bezpośrednio z urządzeń mobilnych, bez konieczności otwierania przeglądarki internetowej, w sposób responsywny, dopasowany do urządzeń, obsługujący gesty itd.

Do portalu przynależy także platforma wspierająca telepracę. Jest to jednak narzędzie adresowane bezpośrednio pracownikom i współpracownikom serwisu fictomercial.pl, niedostępne dla użytkowników zewnętrznych.

Projekt Stworzenie… zakłada również wzrost zatrudnienia u wnioskodawcy. W ramach realizacji projektu i działalności portalu stworzyliśmy nowe miejsca pracy i utrzymaliśmy już istniejące. Osoby związane z rozwojem fictomercial.pl, zatrudnione do jego obsługi, pracują na stanowiskach:

redaktora,

korektora,

specjalisty ds. sprzedaży.

Etaty te będziemy utrzymywać przez minimum trzy lata, jednak zgrana ekipa, którą tworzymy, oraz perspektywy rozwoju sprawiają, że już myślimy o dłuższej współpracy.