Instrukcje są swego rodzaju technicznymi przewodnikami dzięki nim nie gubimy się w obsłudze urządzeń. Czytelna instrukcja to dla konsumentów podstawa komfortowego korzystania z zakupionego towaru, a dla przedsiębiorców zabezpieczenie interesów, np. ugruntowanie prestiżu marki lub potwierdzenie jakości produktu, który producent oferuje…

W praktyce bowiem zdarza się, że konsument używa produktu niezgodnie z przeznaczeniem nadanym przez producenta – w ten sposób produkt może ulec uszkodzeniu. Przejrzysta instrukcja obsługi, w której jako producent to przeznaczenie i sposób użytkowania jasno opisaliśmy, jest dla naszej marki jak gdyby ochroną – można powiedzieć, że rzetelnie opracowane i przystępnie napisane instrukcje stabilizują rynek, a na pewno umacniają pozycję marek w świadomości społecznej.

Na cele instrukcji możemy więc patrzeć z dwu perspektyw – jedna perspektywa to spojrzenie konsumenta, druga to spojrzenie producenta czy autora danego produktu bądź też usługi.

Ale czytelna instrukcja ma wymiar nie tylko pragmatyczny, lecz również… estetyczny! Produkty, których zastosowanie i sposób obsługi zostały skrupulatnie przedstawione w instrukcji, budują korzystny wizerunek marki i wpływają na pozytywne oceny relacji pomiędzy producentem a kupującym konkretne towary czy usługi.

U podstaw takich dobrych relacji leży język, a mówiąc ściślej – jego funkcja komunikacyjna. Do tworzenia czytelnych instrukcji przydaje się język reklamy, a w jego obrębie tzw. język korzyści. Mogłoby się wydawać, że instrukcja to miejsce na sformułowania typowo techniczne, jednak w rzeczywistości jej opracowanie nie musi pomijać owych komunikacyjnych i reklamowych właściwości słownictwa.

W XXI wieku żyjemy pośród internetowych komunikatorów, otaczają nas multimedia, a bodźce informacyjne napływają z wielu kierunków. Często deklarujemy, że czujemy przesycenie reklamami, staramy się zatem ignorować je i nierzadko odnosimy się do nich z autentycznym absmakiem. Dlatego warto – niejako w opozycji do tych poglądów i odczuć – podkreślić, że język reklamowy nie musi być ani „sztywny”, ani nudny, ani napastliwy! Reklamy i różne komunikaty wysyłane przez producentów czy usługodawców mogą być bardzo oryginalne i interesujące, a nawet pełne humoru. Świetnym przykładem dobrze obmyślonej reklamy telewizyjnej jest reklama stacji Statoil (powstała około połowy lat 90. ubiegłego wieku), która spotkała się głównie z sympatią widzów, a nawet zyskała rzesze prawdziwych fanów – na tamten czas była pomysłowa, dowcipna, wyróżniająca się ciepłym przekazem. Naturalnie czasy się zmieniają, a więc i treść, i estetyka komunikatów reklamowych musi być świeża, dopasowana do aktualnych realiów, ale przy okazji omawiania tematu instrukcji zaznaczmy, że – na ile oczywiście pozwala nam na to dany produkt lub usługa – instrukcje jak najbardziej mogą być formułowane z polotem intelektualnym, czyli z pomysłem i wyobraźnią, a także z humorem.

W dobie Internetu ciekawe przykłady czytelnych instrukcji stanowią tzw. tutoriale – będące połączeniem formy audiowizualnej z językową (pisaną). Taki model budowania instruktażu stwarza jeszcze solidniejszą podwalinę pod pozytywną relację producenta i konsumenta. W tym kontekście również nie wypada pominąć wspomnianego powyżej języka korzyści, który służy do tego, aby jasno wskazać użytkownikowi danego produktu lub usługi – zalety, które zdaniem producenta lub marki ten produkt czy ta usługa ma. Zalety te powinny być zestawione z problemami, które dzięki korzystaniu z danego produktu – konsument może w przyjemny sposób rozwiązać.

Instrukcja to także taka przestrzeń w relacji producent-klient, której zadanie polega na zobrazowaniu i przekonaniu, że użytkowanie konkretnego produktu jest proste, przyjemne i poprzez to – pozytywnie wpływające na jakiś obszar życia klienta (konsumenta).

Aby ująć zagadnienie instrukcji bardziej technicznie, doprecyzujmy, że instrukcja to przede wszystkim zbiór zasad, które ułatwiają korzystanie z jakiegoś urządzenia (albo które wręcz determinują poprawne działanie tego urządzenia).

Dodajmy, że instrukcje mogą dotyczyć nie tylko obsługi urządzeń, ale i poruszania się w czymś lub po czymś – np. wymogi i wskazówki dotyczące wypełniania dokumentów urzędowych powinny być wymienione i objaśnione w przystępnej dla ogółu społeczeństwa instrukcji (mówiącej o tym, jak należy wypełnić dokumenty poprawnie, czyli zgodnie z zasadami przyjętymi przez urząd, a jednocześnie w taki sposób, by nasza sprawa została możliwie szybko rozpatrzona, bez konieczności dostarczania przez nas następnych dokumentów bądź informacji). W dziedzinie różnego rodzaju usług – np. usługa redakcji albo usługa korekty – klient też powinien otrzymać od usługodawcy czytelny plan czy harmonogram wyświadczenia konkretnej usługi. A im usługa bardziej skomplikowana, tym milej widziana – przez obie strony współpracy – instrukcja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *